Lokalizacja: Gdańsk, Polska     Data : 2013 – 2014     Powierzchnia: 736,70 m²     Inwestor: Prywatny

Budowę obiektu zakończono przed rokiem 1900 (A.D.1899). Pierwotnie budynek główny pełnił funkcję siedziby dowódcy koszar, a budynek pomocniczy wozowni. W latach 70-tych XX wieku zmieniono funkcję obiektu na budynek przedszkola. W 2005 roku powstał projekt zmiany sposobu użytkowania budynku na apartamenty hotelowe. Do realizacji projektu w takiej formie jednak nie doszło. Na działce mieszczą się dwa budynki: budynek główny i budynek pomocniczy.
W 2013 roku obiekt nabyły prywatne osoby- właściciele firmy L’AMBRE. Zlecony zakres prac projektowych dotyczył przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków po dawnym przedszkolu na budynki biurowo-administracyjne firmy L’AMBRE. Założeniem projektu było zintegrowanie dwóch budynków (po dawnym przedszkolu i dawnej wozowni) w jedną funkcjonalną całość, nie naruszając przy tym bryły i formy każdego z nich. W tym celu oba budynki, poprzez rozbudowę piwnicy budynku głównego, połączono kondygnacją podziemną.
Przeprojektowano zastany układ funkcjonalny budynku głównego, dostosowując jego pomieszczenia do współczesnych standardów użytkowych i wymagań funkcjonowania siedziby firmy. Dodatkowo wykonano projekt remontu elewacji, docieplenia ścian fundamentowych oraz wykonania izolacji poziomych tarasów budynku. Z szacunkiem i dbałością, jakie należą się obiektom o wartościach kulturowych, odniesiono się do renowacji wyszukanej formy architektonicznej i bogatego detalu budynku.

 

Zespół projektowy: Oliwer Rasztawicki, Łukasz Malik, Maciej Sarol, Marta Zander, Marek Hrycyna, Tomasz Kobiela

Zdjęcia: Emi Karpowicz

Siedziba L'Ambre 2013-2014

[info+]