Lokalizacja: Pruszcz Gdański, Polska     Data : 2016     Powierzchnia: 664,50 m²     Inwestor: Nowa Grunwaldzka Sp. z o.o.

Zaproponowane rozwiązania architektoniczno-przestrzenne budynku są rezultatem rozważań dotyczących kontekstu miejsca oraz współczesnych wymagań, dotyczących standardów funkcjonalnych i technologicznych, jakie powinny spełniać nowoczesne przychodnie stomatologiczne.
Projektowany obiekt skalą, bryłą i formą architektoniczną nawiązuje do istniejącej sąsiedniej historycznej zabudowy. Z uwagi na lokalizację budynku istniejącego na działce sąsiedniej oraz na przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, a także kształt przedmiotowej działki, projektowanemu budynkowi nadano rzut w kształcie litery L. Jest to obiekt 2,5-kondygnacyjny, z dodatkową kondygnacją podziemną, dachami dwuspadowymi, bezokapowymi oraz lukarnami.
Budynek utrzymany jest w minimalistycznej konwencji. Bryła budynku charakteryzuje się rytmiką podziałów okiennych oraz płytkich wnęk/blend. Jako detal architektoniczny, zaprojektowano betonowe gzymsy, skontrastowane kolorystycznie z wykończeniem elewacji – czerwoną płytką klinkierową.
W elewacji frontowej zaprojektowano reprezentacyjny podcień wejściowy, przeszklony na całej długości, z widokiem na elegancką recepcję. W szczycie elewacji południowej zaprojektowano głęboką loggię, wydzieloną kurtyną szklaną od sali konferencyjnej.

 

Zespół Projektowy: Oliwer Rasztawicki, Paweł Michałkiewicz, Marta Zander, Marek Hrycyna

Wizualizacje: Dig Group

Klinika 2016-

[info+]