Lokalizacja: Gdynia, Polska     Data : 2015     Powierzchnia: 717,10 m²     Inwestor: Prywatny

W centrum działki znajduje się głęboka na 2 m niecka terenowa. Budynek należało właściwie wyeksponować i wkomponować w teren, pomieszczeniom należało zapewnić wymagane nasłonecznienia oraz wykadrowanie pożądanych widoków. Nieckę przekryto płytą żelbetową, na której osadzono budynek.
W kształtowaniu formy budynku wzięto pod uwagę wytyczne inwestora: wymagana dużą powierzchnią użytkową oraz kontekst miejsca: nawiązanie gabarytami i bryłą do istniejącej sąsiedniej zabudowy.
Zaprojektowano budynek na rzucie dwóch jednakowych prostokątów, połączonych ze sobą dłuższymi bokami i przesuniętych względem siebie. Zastosowano wielospadowe dachy. Złożoność bryły pozwoliła na wykreowanie intymnych przestrzeni wokół budynku: uzyskano strefę konsumpcyjną z kominkiem w sąsiedztwie kuchni oraz przestrzenie wypoczynku, tarasy o południowej ekspozycji, łączące się z wnętrzem salonu. Dzięki dużym przeszkleniom zapewniono integrację przestrzeni: wnętrza budynku z otaczającym krajobrazem.

Zespół projektowy: Oliwer Rasztawicki, Łukasz Malik, Marek Hrycyna

Dom MM 2013-2015

[info+]