Lokalizacja: Wrocław, Wyspa Pomorska, Polska     Data : 2012     Powierzchnia: 1532,30 m²     Inwestor: Topacz Investment Sp. z o.o.

Podstawowym założeniem projektowym było optymalne, zarówno dla mieszkańców jak i ludzi korzystających z usług, wykorzystanie potencjału wschodniej części Wyspy Pomorskiej. Istotą było uzyskanie budynku o jednolitym wyrazie architektonicznym, zapewnienie komfortu użytkowania mieszkańcom oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Prace projektowe miały na celu zharmonizowanie wyżej wymienionych aspektów ze sobą a także z otoczeniem.
Zaprojektowano bryłę w sposób, by nie przysłonić żadnej z pierzei wzdłuż brzegów rzeki Odry, a jednocześnie subtelnie zaakcentować wyspę. Ekskluzywną i atrakcyjną przestrzeń wyspy udostępniono użytkownikom jako prywatną – apartamenty o wysokim standardzie i niespotykanych walorach krajobrazowych oraz publiczną – miejsce spotkań mieszkańców miasta, turystów.
W związku z wielofunkcyjnością wyspy, budynek sam w sobie reprezentuje zdyscyplinowaną prostotę: zaprojektowano go na rzucie trapezu prostokątnego, pięciokondygnacyjny, z ostatnią kondygnacją wycofaną, z dostępem na zielony taras. Prostą bryłę urozmaicają podcień od południa i północy oraz podłużne loggie. Na posadzce północnego podcienia zaprojektowano głęboką na 10 cm taflę wody, urozmaicającą widok z przeszklonego lobby mieszkaniowego.
Integralność bryły bydynku z wyspą uzyskano dzięki wprowadzeniu horyzontalnej lini ażurowego zadaszenia – pergoli. Pergola w konstrukcji lekkiej stalowej, malowana na kolor biały, zawieszona pomiędzy parterem a 1 piętrem, jest trwale związana z budynkiem, podkreśla kształt wyspy. Budynek i pergola tworzą wyrazistą kompozycję przestrzenną i kolorystyczną.
Na elewacji południowej zaproponowano regularne podziały elewacyjne, z dużymi przeszkleniami. Rytmika podziałów koresponduje z fasadą Uniwersytetu na drugim brzegu rzeki. Mocnymi akcentami na pozostałych elewacjach są długie loggie. Zaprojektowano szklane, bezramowe balustrady, aby zminimalizować przysłanianie tektoniki bryły oraz aby zapewnić nieograniczony widok z apartamentów. Dzięki dobraniu indywidualnej ślusarki, z oryginalnym detalem, elewacje zyskują elegancję i charakter. Wycofane i w całości przeszklone czwarte piętro nadaje lekkości całej bryle. Jako wykończenie fasady użyto ciemnej cegły klinkierowej

Zespół projektowy: Oliwer Rasztawicki, Łukasz Malik, Marta Zander

Wyspa Pomorska 2012

[info+]